Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2022.05.09

 

 

GKN.272.9.2022

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych,  obejmujące  wykonanie  operatów szacunkowych  nieruchomości (ustalenie ich wartości rynkowej), położonych na terenie gmin: Wasilków, Choroszcz (łącznie 51 działek), które przejęte zostały  pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Piotra Gierasimiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok (NIP 542 258 15 07, REGON 050840907), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

Oferta nr 1

Biuro Wyceny Nieruchomości i Geodezji

Zbigniew Zaleski ul. Kanta 22C/27 10-691 Olsztyn

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 7,68 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 1,00 pkt

łączna ilość punktów: 8,68 pkt

Oferta nr 2

Rzeczoznawca Majątkowy Andrzej Gierasimiuk

15-765 Białystok  ul. Długa 48

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 7,84 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 9,84 pkt

Oferta nr 3

Piotr Gierasimiuk   prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą:

 Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-05-2022

Data udostępnienia w BIP: 10-05-2022 08:36

Data modyfikacji informacji: 10-05-2022 08:37