Obwieszczcenie o podziale powiatu białostockiego na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Białymstoku.

OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Białostockiego

z dnia 20 sierpnia 2018r.

o podziale powiatu białostockiego na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie

Powiatowej Komisji Wyborczej w Białymstoku. 

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy
(Dz.U z 2018, poz.754, 1000 i 1349), w związku z art. 450 tejże ustawy, podaje się do publicznej wiadomości informację o ustalonych przez Radę Powiatu Białostockiego uchwałą nr XLIII/338/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. okręgach wyborczych, ich numerach i granicach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, a także o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej - w wyborach do Rady Powiatu Białostockiego zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2018r. poz.1561) na dzień 21 października 2018r.:

 

Numer okręgu

wyborczego

Wykaz gmin wchodzących

w skład okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych

w okręgu wyborczym

1

Gródek, Michałowo, Supraśl

5

2

Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Suraż

5

3

Czarna Białostocka, Wasilków

5

4

Turośń Kościelna, Choroszcz

4

5

Łapy, Poświętne

5

6

Tykocin, Dobrzyniewo Duże, Zawady

3

 

                                         Razem

27

              

Granice okręgów wyborczych wyznaczają granice gmin tworzących okręg wyborczy.

 

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Białymstoku mieści się w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok.

 

 

 

Starosta Powiatu Białostockiego

              Antoni Pełkowski

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-08-2018

Data udostępnienia w BIP: 21-08-2018 08:21

Data modyfikacji informacji: 21-08-2018 08:21