Informacja o wynikach naboru

KS.210.1.2016

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko  Głównego Specjalisty ds. Inwestycji i Remontów w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany : Wiesław Zawistowski – Białystok

Pan Wiesław Zawistowski spełnił wszystkie kryteria związane z procedurą naboru, wykazał bardzo dobra wiedzę z zakresu pytań związanych z naborem na w/w stanowisko, co uzasadnia wybór tego kandydata na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Inwestycji i Remontów w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

 

 

                                                                                  24.02.2016 r.    Antoni Pełkowski

                                                                                  ( data i podpis osoby upoważnionej )

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Antoni Pełkowski - Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-02-2016

Data udostępnienia w BIP: 25-02-2016 15:16

Data modyfikacji informacji: 25-02-2016 15:16