Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonycy w 2016 roku

Białystok, 27.06.2017 r.

 

 

INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2016 r.

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123) informuję, że w 2016 r. zostały złożone dwie petycje dotyczące:

1) budowy chodnika przy ul. Kościelnej w Niewodnicy Kościelnej,

W zawiadomieniu poinformowano podmiot wnoszący petycję o rozmowach prowadzonych z Wójtem Gminy Turośń Kościelna w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku Czaplino-Niewodnica Kościelna (gm. Choroszcz, gm. Turośń Kościelna)” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020, który będzie obejmował swym zakresem realizację wskazanej w petycji inwestycji. Poinformowano również, że rozpoczęcie realizacji zadania, pod warunkiem otrzymania dofinansowania, nastąpi w 2017 r.

2) zamieszczenia na stronie internetowej Powiatu Białostockiego informacji w formie aktywnego baneru i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl

Poinformowano podmiot wnoszący petycję, że strona internetowa służy zamieszczaniu informacji dotyczących funkcjonowania Powiatu Białostockiego, w tym Starostwa Powiatowego i jednostek podległych Powiatowi. Ponadto istnieje konieczność równego traktowania innych podmiotów zgłaszających się w podobnych sprawach do Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Petycję rozpatrzono w sposób negatywny.

Podpisał : Antoni Pełkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosrta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-06-2017

Data udostępnienia w BIP: 28-06-2017 12:21

Data modyfikacji informacji: 28-06-2017 12:22