Informacje dotyczące petycji

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Petycję można złożyć:

- osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa lub w sekretariacie, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok,

- przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej na e-PUAP: /StarostwoPwB/SkrytkaESP

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

- pocztą elektroniczną na adres: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

- faxem - 85 740 39 82

z dopiskiem „Petycja”

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Joanna Kondzior

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski - Redaktor BIP

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-10-2015

Data udostępnienia w BIP: 23-10-2015 08:45

Data modyfikacji informacji: 03-01-2023 09:28