INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2017 r.

Białystok, 25.06.2018 r.

SE.152.1.2018

 

INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2017 r.

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) informuję, że w 2017 r. zostały złożone dwie petycje dotyczące:

1) uwzględnienia w planach inwestycyjnych i wykonania w 2017 r. budowy drogi powiatowej nr 1421B Czarna Wieś Kościelna – Klimki – Wólka Ratowiecka – Ruda Rzeczka – droga nr 19, z dofinansowaniem z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, a także wykonania drogi 1423B Czarna Wieś Kościelna – Ogóły realizacji inwestycji drogowej dotycząca przebudowy drogi powiatowej Nr 1484B na odcinku Niewodnica Nargilewska-Wojszki. W zawiadomieniu poinformowano podmiot wnoszący petycję że wskazane inwestycje nie mogą być zrealizowane w 2017 r.

2)remontu drogi powiatowej Nr 1534B – droga 678 Wólka Waniewska. Zawiadomiono wnoszącego petycję, że realizacja przedmiotowego zadania w roku 2018 nie jest możliwa.

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-06-2018

Data udostępnienia w BIP: 26-06-2018 13:48

Data modyfikacji informacji: 26-06-2018 13:48