Obsługa w języku migowym

Obsługa w języku migowym

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm. ) osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, Starostwo Powiatowe w Białymstoku zapewnia prawo do:

1) załatwienia sprawy urzędowej przy wsparciu „osoby przybranej”. Zgodnie z ustawą osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw
w Starostwie. Ustawa wyklucza udział osoby przybranej w sytuacjach, które wypełniają przesłanki określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych;

2) nieograniczonego kontaktu ze Starostwem za pośrednictwem wszelkich środków wspierających komunikowanie się:

- korzystanie z poczty elektronicznej starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

- korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP:

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:  /StarostwoPwB/SkrytkaESP

- korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej w Cyfrowym Urzędzie:

 

- wysyłka faksów 85 740 39 82

- telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod numerem telefonu 85 740 39 51

a także poprzez:

- wysyłkę drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2,
15-569 Białystok,

- złożenie osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
ul. Borsucza 2 (parter, pok. nr 10),

3) skorzystanie z usługi komunikowania się poprzez tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line na miejscu w Starostwie Powiatowym lub bezpośrednio przez stronę www.powiatbialostocki.pl

Potrzebę pomocy tłumacza on-line w urzędzie należy zgłosić w Kancelarii Ogólnej. Aby połączyć się z tłumaczem bez wychodzenia z domu należy na stronie głównej powiatu w prawym górnym rogu kliknąć ikonę:     
 tłumacz_mogowy.png

lub kliknąć bezpośrednio w link https://pzgomaz.com/announcement?customer=SP_Bialystok

Korzystanie z pomocy tłumacza jest dla klienta Starostwa (osoby uprawnionej) bezpłatne.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta - Antoni Pełkowski

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski - Redaktor BIP

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-04-2016

Data udostępnienia w BIP: 04-04-2016 13:31

Data modyfikacji informacji: 10-01-2023 13:22