Wydział kultury, sportu, turystyki i promocji

STRUKTURA WYDZIAŁU, ZADANIA I PRACOWNICY

Do zakresu działania WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI  należy w szczególności realizacja zadań w zakresie:

1)   działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki, w tym m. in.: tworzenie warunków do działania biblioteki powiatowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opracowywanie projektów programów współpracy, ich realizacja, rozliczanie finansowe z udzielonych dotacji, organizowanie powiatowych imprez kulturalnych i sportowych,

2)   ewidencjonowania uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują  prowadzenia działalności gospodarczej, nadzór nad tymi stowarzyszeniami,

3)   prowadzenia spraw dotyczących zbiórek publicznych i imprez masowych,

4)   pozyskiwania krajowych i zagranicznych źródeł finansowania wykonywanych przez Powiat zadań,

5)   promocji małych i średnich przedsiębiorstw, w tym wytwórców rękodzieła i produktów lokalnych,

6)   współpracy zagranicznej,

7)   prowadzenia promocji i działań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu w zakresie edukacji publicznej, ekologicznej, zdrowia, kultury, kultury fizycznej i sportu.

Dyrektor Wydziału:

Julita Skiepko

III piętro, pok. 313, tel. 85 740 39 11

e-mail: j.skiepko@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Pracownicy Wydziału:

III piętro, pok. 313, tel. 85 740 39 96


 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Julita Skiepko - Dyrektor Wydziału

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-10-2017

Data udostępnienia w BIP: 06-10-2017 13:55

Data modyfikacji informacji: 14-02-2023 08:41