Wydział Komunikacji

STRUKTURA  WEWNĘTRZNA  I  ZADANIA  WYDZIAŁU  KOMUNIKACJI

 

Interesanci Wydziału w celu umówienia wizyty  mogą skorzystać z  rezerwacji internetowej na stronie  https://kolejka.powiatbia.pl:11448/pol/login

Wydział Komunikacji informuje, że interesanci powinni pobierać jeden numerek z biletomatu do jednej sprawy.

Dokumenty do rejestracji pojazdów przyjmowane są w godzinach:

Poniedziałek  w godz.: od 8.00 do 15.45

Wtorek - Piatek w godz. od 7.30 do 15.15

Płatności poza godzinami pracy kasy (kasa pracuje: pon. 8.00-15.45, wt-pt 8.00-15.00) wyłącznie za pomocą karty płatniczej

Dyrektor Wydziału: Monika Szpakowska

I piętro, pok.110;  tel. (85)740 39 69; fax. (85)740 39 12

Zastępca Dyrektora Wydziału: Maciej Sańczyk

I piętro, pok.106;  tel. (85)740 39 75; fax. (85)740 39 12

Starostwo Powiatowe w Białymstoku przypomina, że osoby zamieszkałe w Białymstoku oraz osoby zainteresowane informacjami w sprawie pojazdów z wyróżnikiem rejestracyjnym BI powinny zgłosić się do: Urząd Miasta Białystok Departament Obsługi Mieszkańców Referat Rejestracji Pojazdów Adres: 15-085 Białystok ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5 / sala 110 Telefon: 85 869 64 40

Telefony kontaktowe  w zakresie rejestracji pojazdów :

 

Sala-parter

(informacja ogólna w zakresie rejestracji pojazdów)

 

tel.(85)740 39 01

    

fax (85)740 39 12

Sala-parter

(rejestracja przedsiębiorców, czasowe wycofanie pojazdów z ruchu, zaświadczenia, skierowania na stacje diagnostyczne, decyzje o nadaniu numeru identyfikacyjnego,tabliczki zastępcze)

tel.(85)740 39 27

fax (85)740 39 12

I piętro

pok.111

(prowadzenie postępowań administracyjnych, nakładanie kar pieniężnych, obsługa prawna wydziału)

tel.(85)740 39 80

fax (85)740 39 12

Filia Wydziału Komunikacji w Łapach

 ul. Generała Władysława Sikorskiego 15,(budynek Centrum Kształcenia Zawodowego) 18-100 Łapy

tel.(85) 833 40 06

fax(85) 833 40 07

 

Sala obsługi interesantów :

 

Parter

Sala-Parter

 

Informacja dotycząca praw  jazdy :

 

I piętro

pok. 105

tel.(85)740 39 92

fax (85)740 39 12

 

Stanowisko ds.transportu, szkolenia kierowców i badań technicznych pojazdów :

 

I piętro

pok.110

tel.(85)740 39 69

fax (85)740 39 12

Do zadań Wydziału Komunikacji należy:
Rejestracja Pojazdów:

 • skierowania na stacje kontroli pojazdów w celu nadania cech identyfikacyjnych pojazdu bądź wykonania tabliczki znamionowej
 • rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych
 • przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym
 • wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych
 • czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 • wyrejestrowanie pojazdu
 • zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów po ustaniu przyczyn zatrzymania
 • wpisywanie adnotacji urzędowych typu : gaz, hak, taxi, VAT, „L”
 • dokonywanie wpisów dotyczących zastawów rejestrowych i innych zastrzeżeń w zakresie przewidzianym przepisami prawa
 • udzielanie informacji z akt pojazdów organom i podmiotom uprawnionym w tym zakresie na podstawie przepisów prawa
 • wydawanie zaświadczeń z akt pojazdu
 • współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie funkcjonowania systemu POJAZD

Prawa Jazdy:

 • wydawanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)
 • wydawanie krajowych praw jazdy
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy
 • wydawanie zezwoleń do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 • wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajem
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami
 • kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne badania lekarskie i badania psychologiczne
 • kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
 • zatrzymywanie i zwracanie dokumentu prawa jazdy
 • cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami
 • udzielanie informacji z akt kierowców organom i podmiotom uprawnionym w tym zakresie na podstawie przepisów prawa
 • współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie systemu KIEROWCA

Stanowisko  ds. Transportu i  szkolenia kierowców oraz  badań technicznych pojazdów:

 • wydawanie licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy lub pośrednictwo przy przewozie rzeczy, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
 • wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe osób lub rzeczy na przewozy własne
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób
 • wpisywanie przedsiębiorców do rejestru ośrodków szkolenia kierowców działających na terenie Powiatu Białostockiego
 • wpisywanie przedsiębiorców do rejestru stacji kontroli pojazdów działających na terenie Powiatu Białostockiego
 • sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi zarobkowy transport drogowy osób lub rzeczy
 • sprawowanie nadzoru na przedsiębiorcami wykonującymi nieodpłatne przewozy drogowe osób, rzeczy na potrzeby własne
 • sprawowanie nadzoru  nad stacjami kontroli pojazdów wpisanymi do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Starostę Białostockiego
 • sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców wpisanymi do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Starostę Białostockiego
 • wydawanie i cofanie uprawnień instruktorom nauki jazdy
 • wydawanie i cofanie  uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów
 • uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych w krajowych przewozach drogowych regularnych osób
 • wykonywanie sprawozdawczości z zakresu spraw dotyczących wydanych uprawnień przewozowych (na potrzeby GUS, Ministerstwa)
 • powołanie komisji i przeprowadzenie egzaminu dla przedsiębiorców ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu taksówką
 • udzielanie informacji oraz udostępnianie dokumentacji uprawnionym organom w zakresie realizowanych zadań dotyczących wydawania uprawnień przewozowych, prowadzenia rejestru ośrodków szkolenia kierowców, prowadzenia rejestru stacji kontroli pojazdów, prowadzenia ewidencji instruktorów nauki jazdy i ewidencji diagnostów
 • udzielanie informacji w zakresie prowadzonych spraw  uprawnionym organom i podmiotom

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Monika Szpakowska - Dyrektor Wydziału Komunikacji

Opublikował: Michał Łapiński

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-06-2019

Data udostępnienia w BIP: 24-10-2007 00:00

Data modyfikacji informacji: 21-04-2023 11:35