Wydział Komunikacji

STRUKTURA  WEWNĘTRZNA  I  ZADANIA  WYDZIAŁU  KOMUNIKACJI

Interesanci przyjmowani są w dniach :

Poniedziałek  w godz.: od 8.00 do 15.45

Wtorek - Piatek w godz. od 8.00 do 15.00

Dyrektor Wydziału : Iwona Kazberuk

I piętro, pok.121;   tel.(85)740 39 75; fax .(85)740 39 12

Zastępca Dyrektora Wydziału : Monika Szpakowska

I piętro, pok.120;   tel.(85)740 39 69; fax .(85)740 39 12

Informacja dotycząca rejestracji pojazdów :

 

I piętro

pok.113

 

tel.(85)740 39 80

fax (85)740 39 12

fax (85)740 39 82

I piętro

pok.117

 

tel.(85)740 39 01

fax (85)740 39 12

fax (85)740 39 82

 

Sala obsługi interesantów :

 

I piętro

pok.115

 

Informacja dotycząca praw  jazdy :

 

(niski parter)

pok.045

tel.(85)740 39 92

fax (85)740 39 12

fax (85)740 39 82

 

Stanowisko ds.transportu, szkolenia kierowców i badań technicznych pojazdów :

 

I piętro

pok.120

tel.(85)740 39 69

fax (85)740 39 12

fax (85)740 39 82

Do zadań Wydziału Komunikacji należy:
Rejestracja Pojazdów:

 • skierowania na stacje kontroli pojazdów w celu nadania cech identyfikacyjnych pojazdu bądź wykonania tabliczki znamionowej
 • rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych
 • przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym
 • wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych
 • czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 • wyrejestrowanie pojazdu
 • zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów po ustaniu przyczyn zatrzymania
 • wpisywanie adnotacji urzędowych typu : gaz, hak, taxi, VAT, „L”
 • dokonywanie wpisów dotyczących zastawów rejestrowych i innych zastrzeżeń w zakresie przewidzianym przepisami prawa
 • udzielanie informacji z akt pojazdów organom i podmiotom uprawnionym w tym zakresie na podstawie przepisów prawa
 • wydawanie zaświadczeń z akt pojazdu
 • współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie funkcjonowania systemu POJAZD

Prawa Jazdy:

 • wydawanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)
 • wydawanie krajowych praw jazdy
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy
 • wydawanie zezwoleń do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 • wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajem
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami
 • kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne badania lekarskie i badania psychologiczne
 • kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
 • zatrzymywanie i zwracanie dokumentu prawa jazdy
 • cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami
 • udzielanie informacji z akt kierowców organom i podmiotom uprawnionym w tym zakresie na podstawie przepisów prawa
 • współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie systemu KIEROWCA

Stanowisko  ds. Transportu i  szkolenia kierowców oraz  badań technicznych pojazdów:

 • wydawanie licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy lub pośrednictwo przy przewozie rzeczy, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
 • wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe osób lub rzeczy na przewozy własne
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób
 • wpisywanie przedsiębiorców do rejestru ośrodków szkolenia kierowców działających na terenie Powiatu Białostockiego
 • wpisywanie przedsiębiorców do rejestru stacji kontroli pojazdów działających na terenie Powiatu Białostockiego
 • sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi zarobkowy transport drogowy osób lub rzeczy
 • sprawowanie nadzoru na przedsiębiorcami wykonującymi nieodpłatne przewozy drogowe osób, rzeczy na potrzeby własne
 • sprawowanie nadzoru  nad stacjami kontroli pojazdów wpisanymi do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Starostę Białostockiego
 • sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców wpisanymi do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Starostę Białostockiego
 • wydawanie i cofanie uprawnień instruktorom nauki jazdy
 • wydawanie i cofanie  uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów
 • uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych w krajowych przewozach drogowych regularnych osób
 • wykonywanie sprawozdawczości z zakresu spraw dotyczących wydanych uprawnień przewozowych (na potrzeby GUS, Ministerstwa)
 • powołanie komisji i przeprowadzenie egzaminu dla przedsiębiorców ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu taksówką
 • udzielanie informacji oraz udostępnianie dokumentacji uprawnionym organom w zakresie realizowanych zadań dotyczących wydawania uprawnień przewozowych, prowadzenia rejestru ośrodków szkolenia kierowców, prowadzenia rejestru stacji kontroli pojazdów, prowadzenia ewidencji instruktorów nauki jazdy i ewidencji diagnostów
 • udzielanie informacji w zakresie prowadzonych spraw  uprawnionym organom i podmiotom

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: I. Kazberuk

Opublikował: Marek Falkowski

Data udostępnienia w BIP: 24-10-2007 00:00

Data modyfikacji informacji: 13-10-2015 13:13