Wydział Środowiska i Rolnictwa

STRUKTURA WYDZIAŁU, ZADANIA I PRACOWNICY

W związku ze zmianą wzoru kart informacyjnych - od dnia 1 lutego 2013 r. publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających dane o środowisku i jego ochronie prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku funkcjonuje podzielony na dwie dostępne bazy danych.
Karty wprowadzone do dnia 1 lutego 2013 r. znajdują się w wykazie:
http://wykaz.powiatbialostocki.pl
Karty wprowadzane od dnia 1 lutego 2013 r. znajdują się w wykazie:
http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+Bia%C5%82ymstoku
W związku z faktem, iż do „nowego” wykazu kart wprowadzanych po dniu 01.02.2013 r. mogą być także wprowadzane dane dotyczące dokumentów wytworzonych przed dniem 01.02.2013 r. – wyszukiwanie potrzebnych danych należy przeprowadzić w dwóch bazach danych
 
Dyrektor Wydziału :
Monika Ratyńska
parter, pok. 8, tel. 85 740 39 59

Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, gospodarka odpadami
parter, pok. 4, tel. 85 740 39 74


Stanowisko d/s geologii
parter, pok. 9, tel. 85 740 39 03


Leśnictwo, łowiectwo
parter, pok. 5, tel. 85 740 39 78


Wycinka drzew, ochrona przyrody, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja jednostek pływających (REJA 24) oraz rejestracja zwierząt egoztycznych
parter, pok. 9, tel. 85 740 39 03


Szczegółowy  wykaz  zadań  realizowanych  przez  WYDZIAŁ  ŚRODOWISKA I ROLNICTWA określa Regulamin  Organizacyjny  Starostwa Powiatowego  w  Białymstoku.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Monika Ratyńska

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Monika Ratyńska - Dyrektor Wydziału

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-10-2017

Data udostępnienia w BIP: 23-03-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 01-07-2021 12:02