URP NR XXIII/188/2012

 

 

UCHWAŁA Nr XXIII/188/2012

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 25 października 2012 roku

 

w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu

Powiatu Białostockiego

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

 

§1

 

Udziela się dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Juchnowcu Dolnym w wysokości 4.000 (słownie: cztery tysiące złotych) na dofinansowanie inwestycji pn.Zakup i montaż drzwi garażowych w remizie OSP Juchnowiec Dolny.

 

§2

 

Dotacja, o której mowa w §1, będzie pochodziła z budżetu Powiatu Białostockiego na 2012 rok (dz. 754, rozdział 75412, § 6230).

Sposób przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego i Ochotniczą Strażą Pożarną wymienioną w §1.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Podpisał: Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady - Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-10-2012

Data udostępnienia w BIP: 06-11-2012 10:15

Data modyfikacji informacji: 06-11-2012 10:15