URP Nr XXII/184/2012

UCHWAŁA Nr XXII/184/2012

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 20 września 2012 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom:

Łapy, Choroszcz, Wasilków

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5
i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§1

 

W uchwale Rady Powiatu Białostockiego Nr XXI/167/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Łapy, Choroszcz, Wasilków, w §1 pkt 2 skreśla się wyrazy: „- wymiana pokrycia dachowego”.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisał:

Przewodniczący Rady

Sławomir Gołaszewski

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady - Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-09-2011

Data udostępnienia w BIP: 02-10-2012 12:40

Data modyfikacji informacji: 02-10-2012 12:40