URP Nr XVII/139/2012

UCHWAŁA Nr XVII/139/2012
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2012 roku
 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim
 
Na podstawie rt. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz rt. 16 a ust. 1 i 4  ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362  z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
1.      Rada Powiatu Białostockiego przyjmuje ocenę zasobów pomocy społecznej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2.      Ocena, o której mowa w ust. 1 jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                         Podpisał:
                                                                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                                                               Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-04-2012

Data udostępnienia w BIP: 27-04-2012 11:26

Data modyfikacji informacji: 27-04-2012 11:26