URP Nr XVII/138/2012

UCHWAŁA Nr XVII/138/2012
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2012 roku
 
 
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2011 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009 – 2015”
 
 
 
            Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego, przyjętego Uchwałą Nr XII/100/07Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007r. Nr 245, poz. 2518 i Nr 272, poz. 3009, z 2009 r. Nr 143, poz. 1546),  Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:        
 
§1. Pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie z realizacji w 2011 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009 – 2015”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                                                                    Podpisał:
                                                                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                                                               Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-04-2012

Data udostępnienia w BIP: 27-04-2012 00:00

Data modyfikacji informacji: 27-04-2012 11:28