URP Nr XV/129/2012

UCHWAŁA Nr XV/129/2012
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 23 lutego 2012 roku
 
 
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.2 ust.4 pkt 1 z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz.1375) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 24, poz.128), Rada Powiatu Białostockiego uchwala co, następuje:
 
 
§1
 
Przyjmuje Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał: Pan Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-02-2012

Data udostępnienia w BIP: 29-03-2012 13:46

Data modyfikacji informacji: 29-03-2012 13:46