URP Nr XIX/160/2012

                                                                                                                      PROJEKT
Uchwała Nr XIX/160/2012
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 czerwca 2012 roku
 
 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015
 
 
                Na podstawie art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:
 
 
 
§ 1
1.     Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.
2.     Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2015, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
 
§ 2
1.     Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2012-2015.
2.     Wykaz przedsięwzięć wieloletnich po zmianach określa Załącznik Nr 2.
 
§ 3
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 5
       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-06-2012

Data udostępnienia w BIP: 09-07-2012 12:51

Data modyfikacji informacji: 09-07-2012 12:51