URP Nr XIV/122/2012

 
UCHWAŁA Nr XIV /122/2012
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 2 lutego 2012 roku
 
 w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2012 rok
 
 
                Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Powiatu Białostockiego, przyjętego uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku, zmienionego uchwałami Nr XIII/111/07 z dnia 29 listopada 2007 roku i Nr XXXIII/308/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518, Nr 272, poz. 3009, z 2009 r. Nr 143, poz. 1546), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Przyjmuje się Plan pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Proponowane terminy posiedzeń mogą zostać zmienione, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Sesji Rady Powiatu poprzedzającym dany miesiąc.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał:
Wiceprzewodniczący Rady
Walenty Sic
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiceprzewodniczący Rady-Walenty Sic

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-02-2012

Data udostępnienia w BIP: 13-02-2012 10:28

Data modyfikacji informacji: 13-02-2012 10:28