URP Nr II/4/2014

Uchwała Nr II/4/2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 11 grudnia 2014 roku

 

w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego

 

         Na podstawie art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Stwierdza się, że w wyniku wyborów w głosowaniu tajnym na Wicestarostę Powiatu Białostockiego została wybrana Pani Jolanta DEN.

§ 2

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego stanowi załącznik do protokołu z sesji.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                       Przewodnicząca Rady

                                                                                                  Anna Grycuk 

                                             

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodnicząca Rady - Anna Grycuk

Opublikował: Katarzyna Anuszkiewicz

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-12-2014

Data udostępnienia w BIP: 22-12-2014 10:55

Data modyfikacji informacji: 22-12-2014 10:55