URP Nr XLII/328/2014

 UCHWAŁA NR XLII/328/2014

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 29 maja 2014 roku

 

w sprawie zaopiniowania połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku województwa

 

 

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., Nr 595 z późn. zm.) w związku      z  art.  462 § 7 ustawy z dnia 5 czerwca 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) - Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Projekt połączenia Powiatu Zambrowskiego, Powiatu Wysokomazowieckiego, Powiatu Siemiatyckiego, Powiatu Hajnowskiego, Powiatu Bielskiego i Powiatu Białostockiego w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego (okręg Nr 4) w wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego opiniuje się pozytywnie.

§ 2

Uchwałę przekazuje się Sejmikowi Województwa Podlaskiego.

 

  § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-05-2014

Data udostępnienia w BIP: 06-06-2014 10:39

Data modyfikacji informacji: 06-06-2014 10:39