URP Nr III/7/2014

Uchwała Nr III/7/2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia  22 grudnia 2014 roku

 

w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady powiatu upoważnionego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady 

 

        

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), §2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych powiatu (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 799 z późn. zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wskazuje się Pana Bogusława Kwiatkowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego do określania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w poleceniu wyjazdu służbowego Przewodniczącej Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk - Przewodnicząca Rady

Opublikował: Katarzyna Anuszkiewicz

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-12-2014

Data udostępnienia w BIP: 31-12-2014 09:41

Data modyfikacji informacji: 31-12-2014 09:41