URP Nr III/15/2014

UCHWAŁA Nr III /15/2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 22 grudnia 2014 roku

 

w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego

 

         Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 49 ust. 1 i 3 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1084) Rada Powiatu Białostockiego  uchwala,  co  następuje:

 

§ 1

 

Wybrać w skład Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu  Rady Powiatu Białostockiego następujących radnych:

  1. Ryszard Łapiński - Przewodniczący
  2. Danuta Maria Bagińska
  3. Jolanta Den
  4. Wojciech Fiłonowicz
  5. Jan Bolesław Perkowski
  6. Marek Skrypko .

                                                    

§ 2

  

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk - Przewodnicząca Rady

Opublikował: Katarzyna Anuszkiewicz

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-12-2014

Data udostępnienia w BIP: 31-12-2014 10:45

Data modyfikacji informacji: 31-12-2014 10:45