URP Nr III/12/2014

UCHWAŁA Nr III/12/2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 22 grudnia 2014 roku

 

w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego

 

         Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 49 ust. 1 i 3 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1084) Rada Powiatu Białostockiego  uchwala,  co  następuje:

 

§ 1

 

Wybrać w skład Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego następujących radnych:

 1. Paweł Kondracki - Przewodniczący
 2. Andrzej Babul
 3. Danuta Maria Bagińska
 4. Jacek Mariusz Bejm
 5. Antoni Bogdan
 6. Maria Busłowska
 7. Wojciech Fiłonowicz
 8. Krzysztof Gołaszewski
 9. Barbara Grabowska
 10. Jan Gradkowski
 11. Jan Kaczan
 12. Michał Kozłowski
 13. Bogusław Kwiatkowski
 14. Zdzisław Łukaszewicz
 15. Jan Bolesław Perkowski
 16. Wiesław Pusz
 17. Sylwia Rząca
 18. Marek Skrypko
 19. Marek Szutko
 20. Jarosław Wądołowski
 21. Marek Żmujdzin
 22. Zenon Żukowski

 

§ 2

 

       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk - Przewodnicząca Rady

Opublikował: Katarzyna Anuszkiewicz

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-12-2014

Data udostępnienia w BIP: 31-12-2014 10:35

Data modyfikacji informacji: 31-12-2014 10:35