URP Nr III/11/2014

UCHWAŁA Nr III/11/2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 22 grudnia 2014 roku

 

w sprawie wyboru członków Komisji  Budżetu i  Finansów  Rady Powiatu  Białostockiego

 

        

        Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 49 ust. 1 i 3 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1084) Rada Powiatu Białostockiego  uchwala,  co  następuje:

 

§ 1

 

Wybrać w skład Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego następujących radnych:

  1. Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący
  2. Andrzej Babul
  3. Barbara Grabowska
  4. Jan Gradkowski

 

§ 2

 

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk - Przewodnicząca Rady

Opublikował: Katarzyna Anuszkiewicz

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-12-2014

Data udostępnienia w BIP: 31-12-2014 10:31

Data modyfikacji informacji: 31-12-2014 10:31