URP Nr III/10/2014

UCHWAŁA Nr III/10/2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 22 grudnia 2014 roku

 

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego

 

         Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm) oraz § 43 ust.1 i § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1084) Rada Powiatu Białostockiego postanawia:

§ 1

 

Wybrać w skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego następujących radnych:

  1. Barbara Grabowska   - Przewodniczący
  2. Andrzej Babul
  3. Danuta Maria Bagińska
  4. Jacek Mariusz Bejm
  5. Roman Czepe
  6. Krzysztof Gołaszewski
  7. Paweł Kondracki
  8. Ryszard Łapiński
  9. Marek Szutko
  10. Marek Żmujdzin.

 

§ 2

  

       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk - Przewodnicząca Rady

Opublikował: Katarzyna Anuszkiewicz

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-12-2014

Data udostępnienia w BIP: 31-12-2014 10:27

Data modyfikacji informacji: 31-12-2014 10:27