URP Nr XLIII/330/2014

 

UCHWAŁA Nr XLIII/330/ 2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 26 czerwca 2014 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2013 rok

 

        

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Białostockiego za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania budżetu za 2013 rok - Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§1

 

  Zatwierdza się:

  1. sprawozdanie finansowe Powiatu Białostockiego za rok 2013 – przedłożone w formie załącznika do Uchwały Nr 643/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie sprawozdania finansowego za 2013 rok;
  2. sprawozdanie Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za rok 2013 – przedłożone w formie załączników od nr 1 do nr 7 do Uchwały Nr 617/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2013 rok , korekty zgodnie z Uchwałą Nr 619/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie korekty rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2013 rok oraz korekty zgodnie z Uchwałą Nr 644/2014 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie korekty rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2013 rok.

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-06-2014

Data udostępnienia w BIP: 18-07-2014 12:55

Data modyfikacji informacji: 18-07-2014 12:55