URP Nr XL/314/2014

 

Uchwała Nr XL/314/2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 27 marca 2014 roku

 

 

w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania drogą powiatową nr 1422B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1421B do skrzyżowania z drogą gminną nr 104834B w miejscowości Ratowiec oraz drogą powiatową nr 1421B na odcinku długości 300 m

 

        Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013, poz. 595, poz.645) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 2005 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1543)  Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Powierzyć Gminie Czarna Białostocka zarządzanie drogą powiatową nr 1422B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1421B do skrzyżowania z drogą gminną nr 104834B w miejscowości Ratowiec, do czasu zmiany na tym odcinku kategorii drogi powiatowej na kategorię drogi gminnej oraz odcinkiem długości 300m o nawierzchni brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 1421B, w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1422B w Wólce Ratowieckiej, do czasu odbudowy nawierzchni po wykonaniu kanalizacji sanitarnej.

 

§ 2

Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a Burmistrzem Czarnej Białostockiej.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski -Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-03-2014

Data udostępnienia w BIP: 10-04-2014 12:05

Data modyfikacji informacji: 10-04-2014 12:05