URP Nr I/1/2014

Uchwała Nr I/1/2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

 

         Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

         Stwierdza się, że w wyniku wyborów, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego została  wybrana Pani Anna Grycuk.

 

§ 2

         Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego stanowi załącznik do protokołu z sesji.

 

§ 3

         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

   

                                                                          Przewodniczący obrad Radny Senior

                                                                                 Marek Żmujdzin

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący obrad Radny Senior - Marek Żmujdzin

Opublikował: Katarzyna Anuszkiewicz

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-12-2014

Data udostępnienia w BIP: 11-12-2014 09:13

Data modyfikacji informacji: 11-12-2014 09:13