URP Nr XLIV/ 343/2014

Uchwała Nr XLIV/ 343/2014

Rady   Powiatu  Białostockiego

 z dnia 28 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego

 

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

 

§1

  1. Zmienić Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białostockiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.
  2. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2

  1. Zmienić Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.
  2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-08-2014

Data udostępnienia w BIP: 10-09-2014 10:29

Data modyfikacji informacji: 10-09-2014 10:29