URP Nr XLIV/339/ 2014

Uchwała Nr XLIV/339/ 2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia zadania pn. „Budowa jednostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 1396B w m. Kulikówka gm. Dobrzyniewo Duże”


 

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 2005r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Powierzyć Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenie zadania pn. „Budowa jednostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 1396B w m. Kulikówka gm. Dobrzyniewo Duże”.

 

§ 2

Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu a Wójtem Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-08-2014

Data udostępnienia w BIP: 09-09-2014 14:39

Data modyfikacji informacji: 09-09-2014 14:39