URP Nr XLIV/344/2014

Uchwała Nr XLIV/344/2014

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 sierpnia 2014 roku

 

 

zmieniająca uchwałę Nr XLII/326/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie nadania imienia I Liceum Ogólnokształcącemu w Łapach

 

 

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. 2013 poz. 595 ze zm.), w związku z § 1 ust. 3 załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624  ze zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLII/326/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania imienia I Liceum Ogólnokształcącemu w Łapach wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 „I Liceum Ogólnokształcącemu z siedzibą w Łapach przy ul. Bohaterów Westerplatte 10 nadaje się imię Adama Mickiewicza, w wyniku czego szkoła przyjmuje nazwę: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach’’.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.

 

 

Podpisał:

Pan Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Sławomir Gołaszewski Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-08-2014

Data udostępnienia w BIP: 10-09-2014 12:19

Data modyfikacji informacji: 10-09-2014 12:19