23.12.2022 r.- Zawiadomienie w sprawie wpisania do rejstru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego: budynku kolejowego - dróżniczówki, usytowanego na działce nr 10, obręb Zajezierce, gm. Zabłudów

Białystok, 22.12.2022 r.SP.4121.22.2022Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytkówRealizując obowiązek wynikający z art. 9 ust 3a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz. 840 t. j.) informuję o wszczęciu przez Podlaskiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku  postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego budynku kolejowego – dróżniczówki, usytuowanego na działce nr 10, obręb: Zajezierce, gm. Zabłudów, pow. białostocki.

Zgodnie z art. 10a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków  do dnia, w którym decyzja       w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Zakaz ten dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.


                                                                                                                      

Starosta Powiatu Białostockiego
Jan Bolesław Perkowski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego - Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-12-2022

Data udostępnienia w BIP: 23-12-2022 08:36

Data modyfikacji informacji: 23-12-2022 08:37