15.11.2022 r.

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż w dniu 15 listopada 2022 r. o godzinie 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku (sala konferencyjna).

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
  6. Sprawy różne:
    a) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny z dnia 6 października 2022 r. oraz z dnia 17 października 2022 r.

 

 

 

Podpisała:

Sylwia Rząca

Przewodnicząca Komisji

 

 

 

 

 

Białystok, 9.11.2022 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Sylwia Rząca - Przewodnicząca Komisji

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-11-2022

Data udostępnienia w BIP: 09-11-2022 11:39

Data modyfikacji informacji: 09-11-2022 12:00