15.02.2022 r.

 

                            OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż w dniu 15 lutego 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022 – 2034.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Turośń Kościelna.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego oznaczonego numerem porządkowym 6, zlokalizowanym w budynku położonym przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku, w trybie bezprzetargowym, na dalszy okres przekraczający 3 lata.
  7. Sprawy różne:
    a) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej z dnia 19 stycznia 2022 r.

 

       

 

                                                                Podpisał:

                                                               Andrzej Babul

                                                                Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

 

 

 

 

 

Białystok, 9.02.2022 r.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Andrzej Babul + Przewodniczący Komisji

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-02-2022

Data udostępnienia w BIP: 09-02-2022 13:27

Data modyfikacji informacji: 15-02-2022 14:28