15.02.2022 r.

              

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż 15 lutego 2022 roku o godzinie 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022 – 2034.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Turośń Kościelna.
  5. Sprawy różne:
    a) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 19 stycznia 2022 r.

 

 

   Podpisała:

Bożena Nienałtowska

Przewodnicząca Komisji

 

 

 

 

Białystok, 9 luty 2022 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Bożena Nienałtowska - Przewodnicząca Komisji

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-02-2022

Data udostępnienia w BIP: 09-02-2022 13:06

Data modyfikacji informacji: 09-02-2022 14:12