OR.2613.26.2023

Białystok, dnia  12.12.2023

OR.2613.26.2023

                                                                                                          

Pani/Pan Dyrektor

Jednostek Organizacyjnych

Powiatu Białostockiego

 

            Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Białostockiego nr 207/2012 z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Białostockiego, a znajdującego się w dyspozycji jednostek organizacyjnych Powiatu,  Starostwo Powiatowe w Białymstoku informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania zbędny składnik majątku ruchomego:

L.P.

Nazwa składnika

Numer inwentarzowy

Ilości

Wartość księgowa (zł)

Uwagi

1.

Motocykl Yamaha RE06 YZF-R125

7/740/858

1

60,00

Zbędny

Rok produkcji 2008, niesprawny, odbiór auta z parkingu Koplany Kolonia 35, 16-061 Juchnowiec Kościelny

tel. 85 747 44 55

 

       Informacji dotyczącej składnika majątku ruchomego udziela Agnieszka Mudzińska pod numerem telefonu 85 740 39 15.

 

Podpisał:

Starosta- Jan Bolesław Perkowski

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta- Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-12-2023

Data udostępnienia w BIP: 14-12-2023 13:35

Data modyfikacji informacji: 14-12-2023 13:36