wykonanie budżetu Powiatu Białostockeigo na koniec II kwartału

Białystok, 27-07-2023r.

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości:

– kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Białostockiego, w tym kwotę deficytu/nadwyżki na koniec II kwartału 2023 roku;

– kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 w/w ustawy.

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski – Starosta

Jan Gradkowski – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Jan Gradkowski - Członek Zarządu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-07-2023

Data udostępnienia w BIP: 31-07-2023 10:30

Data modyfikacji informacji: 31-07-2023 10:33