CPR.II.0113.6.2016

W związku z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) przekazuję informację, o której mowa w art. 37 ust.1 pkt.1 ustawy.

W   okresie   od   01.01.2015r.   do   31.12.2015r. dokonano   umorzenia niepodatkowych  należności  budżetowych  o charakterze  publiczno-prawnym,  o których mowa w art. 60 pkt.7 ustawy o finansach publicznych   na kwotę ogółem 14 410,20 zł, w tym: należność główna 13 383,20 zł, odsetki 1 027,00 zł. Umorzenie dotyczy 3 osób.

Przyczyny umorzenia należności : - trudna sytuacja finansowa osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Elżbieta Turczewska - Dyrektor PCPR w Białymstoku

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-01-2016

Data udostępnienia w BIP: 27-01-2016 11:16

Data modyfikacji informacji: 27-01-2016 11:16