Zaproszenie do złożenia oferty

 Białystok, dnia 18.02.2021

 OR.271.4.7.2020

         

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku, jako Zamawiający, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym dla udzielenia zamówienia publicznego o wartości  nieprzekraczającej 130 000 złotych netto na dostawę i montaż mebli biurowych do pokoi w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku - realizowanego na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 7 stycznia 2021r.

Oferty cenowe podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy składać do dnia  25.02.2021 r.:

           

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

Załączniki:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Specyfikacja mebli.

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-02-2021

Data udostępnienia w BIP: 18-02-2021 14:01

Data modyfikacji informacji: 18-02-2021 14:01