Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniu

 

Białystok, 2021.12.22

OR.272.15.2021

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na dostawę energii elektrycznej

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. Spełniona została przesłanka ustawowa z art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jedyna złożona oferta jest ofertą z najniższą ceną przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 751 265,14 zł brutto a złożona oferta opiewa na kwotę 2 104 357,21 zł. brutto.

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-12-2021

Data udostępnienia w BIP: 22-12-2021 14:46

Data modyfikacji informacji: 22-12-2021 14:48