Ogłoszenie o wyniku postępowania

Białystok, 2021.10.11

GKN.272.28.2021

 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych (wartość rynkową) wydzielonych pod drogi publiczne w trybie przepisów art. 98  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Urszulę Łaszcz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: TAKSADO Biuro Nieruchomości Urszula Łaszcz ul. Lipowa 51, lok. 5 15-424 Białystok (NIP 5451347122, REGON 200757984), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Urszula Łaszcz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

TAKSADO Biuro Nieruchomości Urszula Łaszcz

ul. Lipowa 51, lok. 5 15-424 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-10-2021

Data udostępnienia w BIP: 11-10-2021 15:34

Data modyfikacji informacji: 13-10-2021 08:32