Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, dnia 17.02.2021r.

OR.271.4.5.2021

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

dot. zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku

 

Powiat Białostocki – Starostwo Powiatowe w Białymstoku jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, oferta cenowa złożona w części I przez Wykonawcę – Grafix Sp. j., ul. Bitwy Białostockiej 2A, 15-103 Białystok z ceną 56 826,00 zł brutto uznana została za ofertę najkorzystniejszą. W części II najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca - Office Service Sp. z o.o. Sp.k., ul. Gen. Wł. Andersa 40B, 15-113 Białystok z ceną 52 330,69 brutto.

Oferty te są ofertami z najniższymi cenami.

Poniżej zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym zapytaniu.

 

Oferent

Wartość oferty brutto w I części

Wartość oferty brutto w II części

Biuro Plus Ewa i Krzysztof Jatel Sp.J.

ul. Przędzalniana 8

15-688 Białystok

57 030,34

 

56 082,23

 

Grafix K. Olszewska-Piotrowska, M. Tyrała Sp. J.

ul. Bitwy Białostockiej 2A

15-103 Białystok

56 826,00

 

55 981,29

 

Office Service Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Gen. Wł. Andersa 40B

15-113 Białystok

-

52 330,69

 

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-02-2021

Data udostępnienia w BIP: 17-02-2021 12:13

Data modyfikacji informacji: 17-02-2021 12:13