Odpowiedzi na pytania 2

Białystok, dnia 15.10.2021r.

 

OR.271.4.30.2021

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

           

DOTYCZY: postępowania na kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) do siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 oraz do obiektu przy ul. Chodakowskiego 3 w Supraślu.

 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku udziela odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytanie:

 

Pytanie: „Aby złożyć Państwu ofertę, uprzejmie proszę o doprecyzowanie kto jest Operatorem Systemu Dystrybucji. W załączniku nr 2 niezbędne jest wypisanie stawek dystrybucyjnych, oraz Zamawiający wymaga oświadczenia iż Wykonawca ma podpisaną umowę GUD z OSD. Na aktualną chwilę Oferent nie ma wiedzy co to za spółka.”

Odpowiedź: Operatorem Systemu Dystrybucji jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

 

Podpisał:

w/z Starosty

Roman Czepe - Wicestarosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe - Wicestarosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-10-2021

Data udostępnienia w BIP: 15-10-2021 11:11

Data modyfikacji informacji: 15-10-2021 14:56