Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2021.09.09

GKN.272.23.2021

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmujące wykonanie operatu szacunkowego na użytek prowadzonego postępowania w trybie przepisów n art. 129 ust. 5 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami  w sprawie  o odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną  jako działka numerem 790 (uprzednio grunt ten zawierał się w obszarze działek o nr 69/107, 69/108) położoną w obrębie Łapy I, gm. Łapy, przejętą na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 1958 roku o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach (Dz. U. nr 30, poz. 168).

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Piotra Gierasimiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok (NIP 5422581507, REGON 050840907), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

 

Oferta nr 1

Piotr Gierasimiuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

  1. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-09-2021

Data udostępnienia w BIP: 13-09-2021 11:16

Data modyfikacji informacji: 13-09-2021 11:24