Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2021.09.09

GKN.272.22.2021

 

 

 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie operatów szacunkowych  nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, do ustalenia ich ceny sprzedaży na rzecz wieczystego użytkownika.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła ani jedna oferta w związku z tym przetarg zostaje unieważniony.

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-09-2021

Data udostępnienia w BIP: 13-09-2021 11:06

Data modyfikacji informacji: 13-09-2021 11:19