Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2021.06.22

GKN.272.16.2021

 

 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych,  obejmujące  wykonanie  operatów szacunkowych  nieruchomości (ustalenie ich wartości rynkowej), położonych na terenie gminy Choroszcz   (łącznie 7 działek), które przejęte zostały  pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Bogdana Ratasiewicza   prowadzącego działalność gospodarczą  pod nazwą: Bogdan Ratasiewicz rzeczoznawca majątkowy 15-459 Białystok ul. Częstochowska 16  lok. U1 (NIP 542 102 62 93, REGON 050364602), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

Oferta nr 1

TAKSADO Biuro Nieruchomości

Urszula Łaszcz

15-424 Białystok ul. Lipowa 51 lok. 5

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 2,85 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 4,85 pkt

 

Oferta nr 2

Bogdan Ratasiewicz

15-459 Białystok ul. Częstochowska 16  lok. U1

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Oferta nr 3

Piotr Gierasimiuk   prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą:

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 4,55 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 6,55 pkt

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-06-2021

Data udostępnienia w BIP: 24-06-2021 14:49

Data modyfikacji informacji: 24-06-2021 14:49