Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2021.05.31

GKN.6641.2.5.2021

 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie prac geodezyjno-klasyfikacyjnych polegających na opracowaniu dokumentacji aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne – 7 działek położonych na terenie Powiatu Białostockiego:     

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Podlaskie Biura Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s. c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski  z siedzibą w Białymstoku ul. E. Orzeszkowej 32 (NIP 542-27-72-590, REGON 052133479), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

Oferta nr 1

Podlaskie Biura Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji

Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski

z siedzibą w Białymstoku ul. E. Orzeszkowej 32

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Oferta nr 2

Podlaskie Biuro Geodezji spółka z o.o.

15-085 Białystok, ul. J.K. Branickiego 19  

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 5,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 7,00 pkt

 

 

Podpisał:

w/z Starosty

Roman Czepe - Wicestarosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: w/z Starosty Roman Czepe - Wicestastorasta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-05-2021

Data udostępnienia w BIP: 09-06-2021 13:34

Data modyfikacji informacji: 09-06-2021 13:34