Ogłoszenie o wyborze oferty

 

 Białystok, 2021.02.16

OR.271.4.3.2021

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

dot. zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku

 

Powiat Białostocki – Starostwo Powiatowe w Białymstoku jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, oferta cenowa złożona przez Wykonawcę – Office Service Sp. z o.o. Sp.k., ul. Gen. Wł. Andersa 40B, 15-113 Białystok z ceną 93 748,88 zł brutto uznana została za ofertę najkorzystniejszą. Oferta ta jest ofertą z najniższą ceną.

 

Poniżej zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym zapytaniu.

 

Oferent

Wartość oferty brutto

Punkty

GLOBO GROUP

Ul. Magazynowa 5

25-565 Kielce

94 342,85

9,94

Office Service Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Gen. Wł. Andersa 40B

15-113 Białystok

93 748,88

10,00

FaxPol Andrzej Iwanowicz Sp. z o.o.

Ul. Dzielna 15

01-029 Warszawa

119 947,14

7,82

 

 

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-02-2021

Data udostępnienia w BIP: 16-02-2021 14:00

Data modyfikacji informacji: 16-02-2021 14:00