Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2021.05.17

OR.272.13.2021

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych,  obejmujące  wykonanie  operatów szacunkowych  nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, do ustalenia  ich ceny sprzedaży  na rzecz wieczystego użytkownika – 6 działek położonych na terenie Powiatu Białostockiego.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Piotra Gierasimiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok (NIP 542 258 15 07, REGON 050840907), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Oferta nr 1

Bogdan Ratasiewicz

15-459 Białystok,  ul. Częstochowska 16, lok. U1,

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 3,47 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 5,47 pkt

 

Oferta nr 2

Piotr Gierasimiuk   prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą:

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk

ul. Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-05-2021

Data udostępnienia w BIP: 19-05-2021 08:00

Data modyfikacji informacji: 19-05-2021 08:00