Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 2021.05.07

OR.272.10.2021

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130000,00 zł., od której stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo zamówień publicznych, obejmujące  wykonanie  operatów szacunkowych  określających wartość nieruchomości (ustalenie ich wartości rynkowej),  łącznie 12 działek, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: nieruchomości gruntowych wydzielonych pod drogi publiczne w trybie przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Bogdana Ratasiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Bogdan Ratasiewicz ul. Częstochowska lok. U1, 15-459 Białystok (NIP 542 102 62 93, REGON 050364602), została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:

Oferta nr 1

Bogdana Ratasiewicza  prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą: Bogdan Ratasiewicz ul. Częstochowska lok. U1, 15-459 Białystok

punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 8,00 pkt

punkty w kryterium okres gwarancji: 2,00 pkt

łączna ilość punktów: 10,00 pkt

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-05-2021

Data udostępnienia w BIP: 07-05-2021 13:28

Data modyfikacji informacji: 07-05-2021 13:28