Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 07.12.2017

OR.272.20.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 6 000 000,00 zł.

 

Zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 804 817,62 zł. brutto. Do terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty:

  1. Bank Spółdzielczy w Sokółce Ściegiennego 16, 16-100 Sokółka

Cena oferty – 650 513,42 zł brutto.

Termin wykonania – zgodny z terminem określonym w SIWZ.

Okres gwarancji - ---------

Warunki płatności – zgodnie z harmonogramem.

 

  1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Regionalne Centrum Korporacyjne  Al. 1000-lecia P.P.6, 15-111 Białystok

Cena oferty – 825 997,03 zł brutto.

Termin wykonania – zgodny z terminem wskazanym w SIWZ.

Okres gwarancji - ---------

Warunki płatności – zgodnie z harmonogramem.

 

  1. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok

Cena oferty – 907 693,15 zł brutto.

Termin wykonania – zgodny z terminem wskazanym w SIWZ.

Okres gwarancji - ---------

Warunki płatności – zgodnie z harmonogramem.

 

  1. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku ul. Świętojańska 12A, 15-082 Białystok

Cena oferty – 765 487,89 zł brutto.

Termin wykonania – zgodny z terminem wskazanym w SIWZ.

Okres gwarancji - ---------

Warunki płatności – zgodnie z harmonogramem.

 

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-12-2017

Data udostępnienia w BIP: 07-12-2017 13:49

Data modyfikacji informacji: 07-12-2017 13:49